Spor i landskabet

Foto: Mindelunden ved Raunkjærgaard, forår 2017.

Ved Lyne og omegn er der et nyt stisystem på vej. Det giver mulighed for at udforske et spændende område i Vestjylland, som har dybe spor langt tilbage i historien. Der er gamle høje, dyrefolde og spor fra den vestjyske oldtidsvej og den gamle kongevej. Fx ligger der tæt på Hovedvej A11, der hvor man drejer af til Knudevej, 35 parallelle hjulspor ned ad et lille bakkehæld, side om side. Her cyklede vi forbi hver dag, på vej til og fra skole, sport og besøg hos familie og skolekammerater. Her er en stump jord, som burde passes på, fredes og bevares for eftertiden. Det er et enestående stykke dansk kulturhistorie, vi her er vidner til.
Længere ned ad Knudevej, tæt på det vi kaldte for ”Knude Hede” er en gammel velbevaret dyrefold, som højest sandsynlig er en gammel studefold, som ligger ved en sløjfe af den vestjyske hærvej, også kaldet ”Ravvejen” (Mads Lidegaard).
I forbindelse med det nye stisystem, som Ringkøbing-Skjern kommune etablerer i samarbejde med Lyne Borgerforening og faciliteret af Landudviklerne.dk, er vi nogle, der også har taget initiativ til en vandrerrute under det landsdækkende www.spor.dk projekt støttet af Nordeafonden. Det giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur og kulturhistorie, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden.
2017 står i historiens tegn og skal vise vejen ud til mange historiske vidnesbyrd i landskabet. Vi tænker at kalde det for Raunkjær-Knude sporet og ruten bliver på ca. 4 km. Den planlægges at starte ved mindelunden på Raunkjærgaard, hvor der også er mulighed for at parkere. Her står der to store mindesten. Den ene til minde om mine tipolde- og oldeforældre, som var hedeopdyrkere og samtidig meget aktive i områdets rige kulturliv. Den anden er et minde om botanikeren, professor Christen Raunkjær. Der bliver opstillet en informationstavle om stedet med henvisning til mere information for de interesserede. Se mere herom på www.solhus.dk under spor i landskabet.
Ruten går derefter ad ”Drivvejen” mod vest ned i engen, hvor der er to søer og et område med spændende vegetation, insekt,- fugle- og dyreliv. Derefter planlægges stien at gå videre bagom gården Knude, med en rute i et hegn videre op til et stykke gammel studevej, ad en tidligere vej mod Strellev, over til en markvej/skovvej hen til en velbevaret dyrefold fra studedriftens tid. Denne fold legede vi i som børn. En herlig plet på jord, hvor der var rig mulighed for at skjule sig og finde bær og hugorme.
Skjern-Ringkøbing Museum har nu, på opfordring af lodsejeren, startet en fredningssag og hvis alt går vel lykkes det nok, selvom kulturarvstyrelsen har mange sager liggende, de først skal igennem. De har stillet i udsigt at de vil besøge området næste gang de kommer til Vestjylland!

Så sker det:

Den 8. juni 2018 indvies Raunkjær-Knude Skolespor sammen med det nye stisystem i Lyne.
Du kan læse mere herom på www.spor.dk og se mere om den nye vandrerute i  sporfolderen:  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *