Barde

Højsommer ved
højbedet. Juli 2017


Sct. Hans ved Abild Å

 

Sct. Hans i engen ved Abild Å, 2017

 

 

 

Mosekonen brygger ved Abild Å