Raunkjær-Knude Skolespor

Der er trykt en ny folder om Raunkjær-Knude Skolespor, som blev etableret i 2018.
Print folderen ud her:
http://www.karenraunkjaer.dk/raunkjaer-knude_1119_endelig-udgave-2/

Læs også mere om sporet her på www.spor.dk:
https://spor.dk/raunkjaer-knude/pages/skolen-i-naturen

Se lidt om en ny aktivitet – VILDE SPISELIGE SPOR – på skolesporet, Knudevej 2, her:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1760250540829958&id=529483487240009

Sporet starter ved mindelunden på Raunkjærgård, Knudevej 3, Lyne 6880 Tarm.
Læs også et nyt afsnit i folderen med “Kort historik” omkring sporet:

Kort historik
Tanken omkring et Skolespor opstod i 2016, hvorefter lodsejerne blev kontaktet. De var straks med på idéen. Det samme var Lyne Friskole. Borgerforeningen blev informeret og etableringen koordineredes med etableringen af Lynes nye stisystem. Dyrefolden fra studedrivernes tid blev fredet i 2017 og
blev til en Venskabsfold mellem Lyne Friskole, RKSK og Ringkøbing-Skjern Museum. Skolesporet blev indviet i juni 2018.
Juni 2019 afholdtes Sporenes Dag bl.a. med naturvejleder og
orienteringsløb. I 2020 kom Sporet med i det landsdækkende forsøgsprojekt: ”Vilde Spiselige Spor”/ www.vildmad.dk
Fra 2018 til 2020 er der givet bevillinger på ca. 200.000 fra
Friluftsrådet, Nordeafonden, Norlys Vækstpulje, RKSK Gearingspuljen. Vejen er banet for etablering af shelters/udeskole.
I 2021 igangsættes nyt koncept for udeskole i træbeklædte
skibscontainere i samarbejde med FGU Midt-Vest og Ringkøbing-Skjern kommune.

1 — Mindelunden på Raunkjærgård
I mindelunden gemmer sig kulturhistorien om dem, der i
1800-tallet opdyrkede heden på Raunkjær-egnen og satte
engvandingen i system. Der er rejst en flot mindesten i 1929 i
respekt for og påskønnelse af det hårde slid med opdyrkningsarbejdet. I 1938 kom endnu en mindesten for den kendte botaniker og direktør for Københavns Botaniske Have, Christen Raunkjær, som var født og opvokset på Raunkjærgård i midten af 1800-tallet. Han blev/er verdenskendt for udviklingen af det ”Det Raunkjærske livsformssystem”, som stadig anvendes til at beskrive biodiversiteten i et afgrænset område. Mærk historiens vingesus fra Vestjylland med en lille gåtur i lunden med de
høje bøgetræer, tæt på den lille sø med bord/bænkesæt og ny
egetræsbænk.
2 — Engen ved Knudevej
I engen ved Knudevej 2 – kaldet ”Knude Kær” i gamle dage – er
der mulighed for at opleve en spændende flora og fauna. Der er
opsat et bord/bænkesæt tæt på græsmarken ved søen, hvor du
kan gøre ophold og indtage den medbragte madpakke, mens
du nyder roen og stilheden. I og omkring søen er der masser af
insekt- og paddeliv. I nærheden findes også grævling, hare, ræv
og egern. Der blev især i 1800-tallet hentet mosetørv og høstet store høslæt i engene heromkring. I begyndelsen af 1960´erne fandt Nationalmuseet under en arkæologisk udgravning mange potteskår, måske fra sten- eller bronzealderen. Fund i to gravhøje mellem Raunkjær og Knude, en lerkrukke og bronzesværd stumper, vidner også om en tidlig aktivitet i området.
3 — Studedrivernes dyrefold
Konturerne af dyrefolden på Knude Hede er særdeles tydelige
endnu og har en unik kultur- og naturhistorisk værdi. Volden
blev anvendt til at spærre studene ind i om natten, når de blevet drevet ad den lange ”vestjyske drivvej” fra Vendsyssel til
Velkommen til Raunkjær-Knude Skolespor ved
Lyne. Det er etableret i 2018 som en afmærket
rute med gule skilte, er på 3,7 km og ligger ca.
13 km syd for Tarm. Det er åbent for alle og er en
integreret del af Lyne Friskoles udeundervisning.
Sporet starter ved mindelunden på Raunkjærgård, Knudevej 3,
6880 Tarm, hvor der er folderkasse og infoskilt med QR-kode.
Derefter går det mod sydvest ad Knudevej (asfalteret landevej)
til en eng, med 2 engsøer. Derfra sønden om gården Knude,
hvor ruten et kort stykke følger den flere hundrede år gamle
sløjfe til den vestjyske drivvej. Skolesporet fortsætter ad Knudevej i retning mod Lyne, og slutter på Knude Hede ved ”ruinerne” af den gamle studefold.

https://spor.dk/raunkjaer-knude/events/naturens-dag-raunkjaer-knude

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *